W czwartą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Fundacja „Wiatrak” ogłosiła trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny, nawiązujące do Jego wizyty w Bydgoszczy i Toruniu 7 czerwca 1999 roku.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
W czwartą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Fundacja „Wiatrak” ogłosiła trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny, nawiązujące do Jego wizyty w Bydgoszczy i Toruniu 7 czerwca 1999 roku.
Konkursy te skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, abyśmy wszyscy czuli odpowiedzialność za obecność Jana Pawła II w sercach kolejnych pokoleń.
Konkurs fotograficzny: „Moje miasto pamięta”... powinien ukazać miejsca, wydarzenia, sytuacje, osoby w Bydgoszczy i Toruniu, które związane są z Janem Pawłem II i pamięcią o Nim. Zdjęcia mogą dotyczyć wydarzeń i miejsc aktualnych bądź tych, które wydarzyły się w ciągu 10 lat od pielgrzymki Jana Pawła II do Bydgoszczy i Torunia. Mogą to być także fotografie z pielgrzymki Papieża w 1999 roku.
Zdjęcia w formacje jpg (szerokość max. 1000 pikseli; wysokość max. 1000 pikseli; rozdzielczość 150 dpi.)najwyżej 10 prac lub 2 cykle składające się z 5 prac należy dostarczyć do dnia 17 maja 2009 roku (drogą elektroniczną na adres foto@wiatrak.org.pl lub pocztową na nośniku CD na adres: Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 5; 85-791 Bydgoszcz z dopiskiem „konkurs fotograficzny”). Każdy plik musi w nazwie zawierać inicjał autora i tytuł pracy. Wraz z nadesłanymi pracami należy dołączyć dane osobowe: imię i nazwisko autora; adres pocztowy i elektroniczny, telefon i wiek.
Z nadesłanych prac zostaną wyłonione najlepsze zdjęcia, których autorzy zostaną poinformowani przez Organizatora.
Konkurs plastyczny: „Błogosławieni”… Organizatorzy liczą na prace ukazujące sytuacje, osoby, zdarzeń, które obrazują błogosławieństwa, przybliżone nam podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 1999 roku do Bydgoszczy i Torunia. W Bydgoszczy Ojciec Święty mówił o tym, że błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie, natomiast w Toruniu Papież dotknął kwestii błogosławieństwa dla tych, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Technika dowolna. Format prac od A4 do A2. Prace indywidualne i grupowe. Kategorie wiekowe: do 6 lat; 7-12 lat; 13-15 lat
Konkurs literacki: „Pamiętam ten dzień”… Dla wielu Bydgoszczan i Torunian, jednym z najważniejszych dni w życiu był ten, w którym Ojciec Święty Jan Paweł II 7 czerwca 1999 roku stał się szczególnym darem odwiedzając nasze miasta. Wspomnienia tego dnia można ująć w formę prozy bądź poezji. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w przedziałach wiekowych: 15-19 lat; 20-25; powyżej 25 lat oraz osoby niepełnosprawne. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie dwa teksty poetyckie i jeden prozy liczący najwyżej dwie strony maszynopisu. Prace należy wysyłać na adres mailowy: literacki@wiatrak.org.pl, w temacie maila wpisując formę oraz tytuł (np. poezja „Dzień”; proza „Pamiętam jak dziś”). W mailu z pracą konkursową (dołączoną jako załącznik) powinny znaleźć się takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, nr telefonu oraz wiek. Prace należy nadsyłać do17 maja 2009 r. Decyduje data wpływu. Osoby nagrodzone będą o tym fakcie powiadomione mailowo do dnia 1 czerwca 2009 r. Wręczenie nagród i prezentacja pokonkursowa odbędzie się 7 czerwca 2009 roku.
Regulaminy wszystkich konkursów dostępne są na stronie www.wiatrak.org.pl i u Organizatora.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!